#1218HATÁROZAT

A MAB 2018/8/VIII/10/2/1218 számú határozata
a
Semmelweis Egyetem
75
azonosítószámú
elméleti orvostudományok
klinikai orvostudományok
besorolású doktori iskolájáról:

A MAB a Bereczki Dániel vezette doktori iskolát - a működési feltételek folyamatos biztosítása esetén - 2023. szeptember 30-ig
akkreditálja,
mert

Ezen akkreditáció alapján e doktori iskola révén az intézmény fokozatadási joga kiterjed a következő tudományágakra:

elméleti orvostudományok

Budapest, 2018. szeptember 21.
 Csépe Valéria
a MAB elnöke

Lábjegyzetek:

1 A megfelelt minősítésű törzstagok minimális száma 2 tudományágas iskola esetén 11, ezen belül tudomány/művészeti áganként 4, amelyben a 387/2012. sz. kormányrendelet szerint tudományáganként maximum 1 professor emeritust és 1 kutatóintézeti törzstagot lehet figyelembe venni.

2 A megfelelt minősítésű egyetemi tanár törzstagok minimális száma 2 tudományágas iskola esetén 6, ezen belül tudomány/művészeti áganként 3.

3 A doktori iskolákról szóló 387/2012. (XII.19) kormányrendelet 2.§ (1) bekezdése, s ennek nyomán a 2015. szeptember 30-án hatályba lépett 2015/1/IV. sz. MAB határozat értelmében a doktori iskola törzstagjai között az egyetemi tanárok legyenek többségben, függetlenül a törzstagok tényleges számától.

4 Minden, a doktori iskola által megadott tudományághoz kapcsolódó képzési ágban legyen az intézménynek legalább egy akkreditált mesterszakja.

5 A doktori iskolának a működés első öt évében legyen egy tudományág esetén legalább öt, két tudományág esetén legalább nyolc végzett hallgatóval rendelkező törzstagja.

6 A doktori iskolának a működés első három évében évente legyen legalább két-két felvett doktorandusz hallgatója.