#1242HATÁROZAT

A MAB 2019/2/VIII/26/2/1242 számú határozata
a
Semmelweis Egyetem
76
azonosítószámú
biológiai tudományok
elméleti orvostudományok
klinikai orvostudományok
besorolású doktori iskolájáról:

A MAB a Ligeti Erzsébet vezette doktori iskolát - a működési feltételek folyamatos biztosítása esetén - 2024. március 1-ig
akkreditálja,
mert

Ezen akkreditáció alapján e doktori iskola révén az intézmény fokozatadási joga kiterjed a következő tudományágakra:

biológiai tudományok
elméleti orvostudományok
klinikai orvostudományok

Budapest, 2019. március 1.
 Csépe Valéria
a MAB elnöke

Lábjegyzetek:

1 A megfelelt minősítésű törzstagok minimális száma 3 tudományágas iskola esetén 9, ezen belül tudomány/művészeti áganként 3, amelyben a 387/2012. sz. kormányrendelet szerint tudományáganként maximum 1 professor emeritust és 1 kutatóintézeti törzstagot lehet figyelembe venni.

2 A megfelelt minősítésű egyetemi tanár törzstagok minimális száma 3 tudományágas iskola esetén 6, ezen belül tudomány/művészeti áganként 2.

3 A doktori iskolákról szóló 387/2012. (XII.19) kormányrendelet 2.§ (1) bekezdése, s ennek nyomán a 2015. szeptember 30-án hatályba lépett 2015/1/IV. sz. MAB határozat értelmében a doktori iskola törzstagjai között az egyetemi tanárok legyenek többségben, függetlenül a törzstagok tényleges számától.

4 Minden, a doktori iskola által megadott tudományághoz kapcsolódó képzési ágban legyen az intézménynek legalább egy akkreditált mesterszakja.

5 A doktori iskolának a működés első öt évében legyen egy tudományág esetén legalább öt, két tudományág esetén legalább nyolc végzett hallgatóval rendelkező törzstagja.

6 A doktori iskolának a működés első három évében évente legyen legalább két-két felvett doktorandusz hallgatója.