#1308HATÁROZAT

A MAB 2019/6/IX/14/2/1308 számú határozata
a
Debreceni Egyetem
201
azonosítószámú
klinikai orvostudományok
besorolású doktori iskolájáról:

A MAB a Márton Ildikó vezette doktori iskolát - a működési feltételek folyamatos biztosítása esetén - 2024. június 28-ig
akkreditálja,
mert

Ezen akkreditáció alapján e doktori iskola révén az intézmény fokozatadási joga kiterjed a következő tudományágra:

klinikai orvostudományok

Budapest, 2019. június 28.
 Csépe Valéria
a MAB elnöke

Lábjegyzetek:

1 A megfelelt minősítésű törzstagok minimális száma 1 tudományágas iskola esetén 7, amelyben a 387/2012. sz. kormányrendelet szerint maximum 1 professor emeritust és 2 kutatóintézeti törzstagot lehet figyelembe venni.

2 A megfelelt minősítésű egyetemi tanár törzstagok minimális száma 1 tudományágas iskola esetén 4.

3 A doktori iskolákról szóló 387/2012. (XII.19) kormányrendelet 2.§ (1) bekezdése, s ennek nyomán a 2015. szeptember 30-án hatályba lépett 2015/1/IV. sz. MAB határozat értelmében a doktori iskola törzstagjai között az egyetemi tanárok legyenek többségben, függetlenül a törzstagok tényleges számától.

4 Minden, a doktori iskola által megadott tudományághoz kapcsolódó képzési ágban legyen az intézménynek legalább egy akkreditált mesterszakja.

5 A doktori iskolának a működés első öt évében legyen egy tudományág esetén legalább öt, két tudományág esetén legalább nyolc végzett hallgatóval rendelkező törzstagja.

6 A doktori iskolának a működés első három évében évente legyen legalább két-két felvett doktorandusz hallgatója.