#1330HATÁROZAT

A MAB 2019/7/VIII/36/2/1330 számú határozata
a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
219
azonosítószámú
politikatudományok
besorolású doktori iskolájáról:

A MAB a Mezei Balázs vezette doktori iskolát 2019. július 19-i hatállyal

nem akkreditálja,
mert
A doktori iskolát nem akkreditáló határozat, továbbá a "nem felelt meg" minősítésű törzstagok esetében a róluk készült "Összegzés" ellen a határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül az intézmény rektora felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a MAB elnökéhez, mely a www.doktori.hu adatbázisban az akkreditációs határozat alapjául szolgáló adatokon alapulhat. A felülvizsgálati kérelmet a MAB Felülvizsgálati Bizottsága bírálja el az ügyrendje szerint.

Budapest, 2019. július 19.
 Csépe Valéria
a MAB elnöke

Lábjegyzetek:

1 A megfelelt minősítésű törzstagok minimális száma 1 tudományágas iskola esetén 7, amelyben a 387/2012. sz. kormányrendelet szerint maximum 1 professor emeritust és 2 kutatóintézeti törzstagot lehet figyelembe venni.

2 A megfelelt minősítésű egyetemi tanár törzstagok minimális száma 1 tudományágas iskola esetén 4.

3 A doktori iskolákról szóló 387/2012. (XII.19) kormányrendelet 2.§ (1) bekezdése, s ennek nyomán a 2015. szeptember 30-án hatályba lépett 2015/1/IV. sz. MAB határozat értelmében a doktori iskola törzstagjai között az egyetemi tanárok legyenek többségben, függetlenül a törzstagok tényleges számától.

4 Minden, a doktori iskola által megadott tudományághoz kapcsolódó képzési ágban legyen az intézménynek legalább egy akkreditált mesterszakja.

5 A doktori iskolának a működés első öt évében legyen egy tudományág esetén legalább öt, két tudományág esetén legalább nyolc végzett hallgatóval rendelkező törzstagja.

6 A doktori iskolának a működés első három évében évente legyen legalább két-két felvett doktorandusz hallgatója.