#805HATÁROZAT

A MAB 2014/10/XIV/12/2/805 számú határozata
a
Pécsi Tudományegyetem
96
azonosítószámú
nyelvtudományok
besorolású doktori iskolájáról:

A MAB a Nikolov Marianne vezette doktori iskolát 2014. december 12-i hatállyal

nem akkreditálja,

mert

a 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 2.§ szerint minimálisan szükséges törzstagszámban figyelembe vett törzstagok egyike nem felel meg a 2.§ (3) d) előírásának: Törzstag az lehet, aki a doktorjelöltek vezetésére való alkalmasságát bizonyította azzal, hogy témavezetésével legalább egy doktorjelölt doktori fokozatot szerzett.

Budapest, 2014. december 12.
 
Balázs Ervin
a MAB elnöke